Face Upward - Widget

Karta Grosik

  • Dla członków programu

    Program "Grosik" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie, skierowanym do wszystkich członków NSZZ "Solidarność".

  • Dla firm

    Podstawowa współpraca w ramach Programu Grosik polega na wymianie barterowej i jest całkowicie nieodpłatna. Firmy udzielają rabatów uczestnikom programu za okazaniem Karty Grosik, Solkarta Sp. Z o.o. umieszcza informację o nowym Punkcie Rabatowym na swojej stronie internetowej oraz rozpowszechnia informacje reklamowe poprzez struktury związkowe.