Face Upward - Widget

Społeczny Inspektor Pracy - dla grup zorganizowanych (minimum15 osób)

 

Solkarta Sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności szkoleniowej. Prowadzimy między innymi szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych zajmujących się zagadnieniami BHP. Szkolenie przeznaczone jest dla zakładowych, wydziałowych/oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych w komisjach BHP. Celem szkolenia jest nabycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji Społecznych Inspektorów Pracy.
 

Ramowy program szkolenia uzupełniającego dla Społecznych Inspektorów Pracy


Szkolenie dwudniowe

Dzień 1
 

Zagadnienia funkcjonowania SIP a w szczególności:

- prawa i obowiązki SIP,

- udział SIP w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

- formułowanie zaleceń i uwag SIP,

- współpraca SIP z PIP,

- zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy,

- ergonomia i psychologia pracy.

Dzień 2

Czas pracy a w szczególności:

- w jaki sposób uwzględnić obowiązujące normy czasu pracy,

- planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy – w jaki sposób sprawdzić wymiar czasu pracy pracowników rozpoczynających lub kończących prace w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego oraz obliczanie wymiaru na cały okres rozliczeniowy,

- zarządzanie pracownikami zmianowymi w tym najefektywniejsze systemy planowania zmian,

- powierzanie pracownikom pracy w niedziele, święta, dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy i inne dni wolne,

- godziny nadliczbowe,

- sytuacje szczególne (szkolenia, nieobecności usprawiedliwione i usprawiedliwione).

 

 

Razem: 10 godzin


Całkowity koszt szkolenia zależy od miejsca szkolenia oraz ilości osób.

 

 

Możemy zorganizować szkolenie na terenie Państwa zakładu pracy (przy grupie min. 15 osób).

 


Szkolenie przeznaczone jest dla zakładowych, wydziałowych / oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych w komisjach BHP, którzy uczestniczyli w pierwszym szkolenu Społecznych Inspektorów Pracy.