Face Upward - Widget

Szkolenia

Solkarta Sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności szkoleniowej.

Prowadzimy szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych zajmujących się zagadnieniami BHP.

Szkolenie przeznaczone jest dla zakładowych, wydziałowych/oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych w komisjach BHP.

Celem szkolenia jest nabycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji Społecznych Inspektorów Pracy.

Prowadzimy szkolenia w zakresie Prawa Pracy dla przedstawicieli związków zawodowych zajmujących się zagadnieniami prawa pracy.

Celem szkolenia jest nabycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do szybkiego reagowania prawnego na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.