Face Upward - Widget

Solkarta

Solkarta Sp. z o.o. powstała w 2007 roku w celu wdrażania, rozwijania i promowania Programu Grosik.
Spółka jest wyłącznym operatorem programu.

Stuprocentowym udziałowcem spółki jest NSZZ „Solidarność”.
 

KRS 0000281342
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 813 000PLN wpłacony w całości